vineri, 24 aprilie 2015

CE TREBUIE SA STIM DESPRE CRISTALE
„Cristalele sunt ajutoare foarte simple, dar pot provoca, în timpul folo­sirii lor, câteodată, şi efecte secundare. Cititorul trebuie sa cunoască acele efecte posibile, înainte de a folosi Cuarţul asupra propriei persoane sau a altora. Capacitatea de toleranţă faţă de aceste energii noi, cu care mulţi din­tre noi încă nu suntem obişnuiţi, trebuie dezvoltată treptat.
Durerile de cap. În timpul meditaţiei sau a cristaloterapiei pot apărea asemenea dureri, mai des în zona frunţii. Acest simptom este cauzat de Cris-lalul care modulează câmpul energetic al creierului şi trebuie interpretat ca un proces pozitiv generat de excitarea centrilor intuitivi.
În cazul în care, pe timpul unei şedinţe, apare durerea de cap, se va îndepărta Cristalul (Cristalele). Simptomul trebuie să dispară în câteva mi­nute, dar poate dura în unele cazuri chiar şi o zi, în funcţie de sensibilitatea sau gradul de supraîncărcare a persoanei respective. Într-un asemenea caz, în organism a intrat prea repede o cantitate prea mare din aceste energii sub­tile. Capacitatea tolerantă a fiecăruia dintre noi diferă şi se poate stabili doar prin experimentări precaute.
Furnicături datorate energizării, de tipul unor mici şocuri „electrice", senzaţia unor lovituri, înţepături în cele mai diferite locuri ale corpului pot apărea în timpul folosirii Cristalelor. În condiţii normale, aceste senzaţii nu durează mai mult de câteva minute, dar la şedinţele intensive de cristalolera-pie ele pot dura chiar câteva zile. În general, ele apar pe acele locuri ale cor­pului unde aura sau unul dintre corpurile energetice este deficitar, semnali­zând acţionarea Cristalelor care încearcă să echilibreze erorile.
Alături de aceste senzaţii de furnicături, pot apărea şi fluctuaţii ale temperaturii corporale, valuri de căldură. Încălzirea semnalizează primirea energiilor cristaline, iar răcirea eliberarea energiilor, în scopul menţinerii echilibrului.
Dacă, în timpul meditaţiei sau terapiei (proximale), oricare dintre aces­te senzaţii apare într-o intensitate prea mare, se va îndepărta Cristalul (Cristalele) de pe corp. Trebuie să se lucreze încet, sa se lase timp corpului să se obişnuiască cu energiile Cristalelor. Acest proces nu poate fi grăbit sub nici o formă!
Amorţeală. În unele cazuri, poate apărea amorţeala, mai ales la unele aranjamente terapeutice de Pietre. Fenomenul se produce datorită fluxurilor energetice care apar între Cristale, respectiv între ele şi noi. Prin îndepărta­rea Pietrelor, senzaţia dispare.
Diaree, supărări stomacale. Aceste senzaţii pot apărea la o iradiere cristalină prea lungă. Ambele semnalizează că energia cristalină a fost mai mare, perioada de iradiere prea lungă pentru persoana respectiva.
Dacă asemenea senzaţii apar la purtarea unei Pietre noi, aceasta tre­buie schimbată imediat cu alta mai mică, mai puţin cnergizată. Într-un ase­menea caz, Cuarţul cu două vârfuri se va schimba cu unul (cel mult egal ca mărime) cu un singur vârf. Semnalul se datorează faptului că nu s-a putut obţine încă obişnuirea organelor interne ale corpului cu aceste energii. Se va creşte treptat timpul de purtare a Pietrei până când se obţine toleranţa per­fectă din partea corpului.
Dacă am montat Cristalul într-o sârmă de cupru" (Cuarţul preferă argintul şi aurul, dar tolerează şi cuprul), se va schimba metalul cu unul dintre cele două.
În cazul în care senzaţiile secundare persistă, va trebui scurtată perioa­da de purtare la cea 2 ore pe zi, până când rezistenţa corpului creşte în mod corespunzător, după care, treptat, prelungim durata de purtare.
În cazul în care se consideră că diareea (ori suferinţele stomacale) a apărut în urma unei anumite aranjări terapeutice de Pietre, tratamentul tre­buie oprit până la dispariţia completă a simptomelor. În general, o săptămâ­nă este suficientă pentru eliminarea simptomelor fizice şi/sau psihice.
Incompatibilitatea poate apărea la prima folosire a forţelor cristaline, când cel mai des se simte o anumită încărcare de tip negativ. În momentul în care a început dezvoltarea conştientă, fiecare dintre noi devine lot mai sensi­bil la stimulii externi. Vom fi ca un aparat de radio acordat foarte fin, capa­bili să recepţionăm cele mai slabe emiţătoare. Ceea ce până atunci nu ne-a deranjat, poate deveni extrem de iritant. Această sensibilizare este un fapt ce apare în acelaşi timp cu ridicarea spirituală. Nu are tratament direct. Este suficientă conştientizarea că reprezintă un semnal al dezvoltării.
Împrăştierea, „aiureala". Asemenea senzaţii pot apărea în urma unor şedinţe intensive de cristaloterapie. Ele nu fac decât să semnalizeze elibe­rarea de diferitele tare psihice. Este posibil să simţim o deplasare într-un alt spaţiu sau o rupere de realitate. Această stare, de obicei, dispare de la sine într-un timp scurt.
Excepţii. Majoritatea persoanelor care folosesc Cristalele nu se întâl nesc niciodată cu aceste efecte secundare.
Dispariţia acestor senzaţii la prelungirea lucrului cu Cristalele este un semnal îmbucurător, ce ne indică faptul că organismul s-a obişnuit cu noile energii. În cazul în care se constată această ameliorare, înseamnă că per­soana respectivă este capabilă deja să accepte aranjamente cristaline mult mai puternice.”

Sursa: DAN SERACU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu