luni, 4 mai 2015

DESPRE MEDIUMNITATE

„Mediumul este o persoană anormal organizată, la care corpul eteric se poate despărţi uşor de cel dens. Dublul Eteric astfel separat de corpul dens serveşte în mare parte de bază fizică pentru materializări.
Astfel de forme materializate, în general, nu se îndepărtează mult. de medium, deoarece materia lor constitutivă e supusă unor atracţii care nu încetează de a le readuce la corpul din care provin; acest fenomen e atît de accentuat, încît figura, dacă rămîne prea mult îndepărtată de medium, se destramă şi materia din care e formată se reîntoarce instantaneu la izvorul său.
Formele de acest fel nu pot subzista printre vibraţiile intense ale unei lumini vii decît cîteva clipe. Starea de medium este periculoasă de fapt, dar din fericire e relativ rară; ea determină multe tensiuni şi tulburări în sistemul nervos. Cînd Dublul Eteric e alungat, acesta însuşi e despicat în două; el n-ar putea fi despărţit pe de-a-ntregul de corpul dens fără să rezulte moartea, căci forţa vitală sau Prana nu poate circula fără prezenţa materiei eterice. Această retragere parţială a Dublului e de ajuns pentru a cufunda corpul dens într-o stare de letargie care suspendă funcţiile- vitale; acestei stări primejdioase îi urmează de obicei o epuizare extremă.
Îngrozitoarea pierdere de vitalitate datorată suprimării mijloacelor care îngăduie Pranei să circule explică sfîrseala de după şedinţe a mediumurilor, precum şi faptul că atîtea dintre ele cad pradă patimii beţiei; ele cer excitantelor să le satisfacă nevoia imperioasă de energie.
William Crookes scrie la pag. 41 a Cercetărilor sale (Researches) aceste rînduri: “După ce am constatat jalnica stare de prostraţie nervoasă şi corporală în care unele din experienţe l-au adus pe Mr. Home, după ce l-am văzut culcat pe parchet, aproape leşinat, palid şi mut, cum să mă îndoiesc că evoluţia forţei psihice este însoţită de o pierdere corespunzătoare de forţă vitală?” Starea descrisă se aseamănă cu socul care urmează operaţiilor chirurgicale.
Într-o şedinţă spiritistă, un clarvăzător poate vedea Dublul Eteric ieşind în general prin partea stîngă a mediumului, însă cîteodată şi prin toată suprafaţa corpului, şi el alcătuieşte adesea “spiritul materializat” care poate fi uşor modelat în diferite chipuri de gîndurile asistenţilor, forţa şi vitalitatea lui crescînd atunci cînd mediumul e cufundat într-o transă profundă. În mod obişnuit nu intervine nici un efort conştient datorat asistenţilor; totuşi rezultatul poate fi obţinut metodic. Astfel, H.P.Blawatsky raportează că, în timpul fenomenelor remarcabile obţinute la ferma Eddy, ea a modelat metodic forma “spiritului”, care a apărut sub diferite înfăţişări, văzute de asistenţi.
Materia eterică modelată în forme de acest fel, deşi invizibilă pentru văzul obişnuit, poate impresiona totuşi o placă fotografică, deoarece aceasta e sensibilă la anumite lungimi de unde luminoase pe care ochiul omenesc nu le percepe. Iată explicaţia tuturor cazurilor înregistrate, cînd “formele-spirite” au apărut pe negativul unui portret fotografic obişnuit.
În timpul şedinţelor se întîmplă adesea ca pe lîngă materia împrumutată Dublului Eteric al mediumului, o oarecare cantitate de materie eterică să fie sustrasă şi din corpurile asistenţilor; de aici oboseala simţită adesea de obişnuiţii acestor şedinţe.
Pentru ca o mare cantitate de materie eterică să poată fi extrasă fără pericol din corpul fizic, sînt necesare condiţii de pasivitate absolulă. Mediumul, în general, rămîne în fond destul de conştient, însă cea mai mică încercare de a-şi afirma personalitatea sau de a gîndi temeinic slăbeşte îndată forma materializată sau o aduce înapoi în “cabină”.
Un şoc sau o tulburare, orice încercare de a opri “forma-spirit” sînt extrem de primejdioase şi pot cauza chiar moartea.
În afară de materia eterică, se mai întîmplă ca o oarecare cantitate de materie fizică, mai ales gazoasă şi lichidă, să fie luată din corpul mediumului. Se cunosc cazuri cînd, în timpul materializării, corpul mediumului pierde în mod vizibil din volumul lui, în timp ce aspectul deprimat, zbîrcit al feţei prezintă, se spune, un spectacol îngrozitor. Aşezat pe un cîntar, corpul fizic al mediumului arată o scădere în greutate care poate merge pînă la 18 kg, în timp ce greutatea formei materializate arată o creştere cel puţin egală, şi în general mai mare, fără îndoială din cauză că o oarecare cantitate de materie densă a fost extrasă şi din corpul asistenţilor. Într-un caz bine cunoscut, o formă materializată a purtat pe braţe corpul micşorat al mediumului - Mr. R. Eglinton.
Unei entităţi astrale care vrea să “se manifeste” sau să producă un fenomen oarecare în planul fizic, mediumul îi poate da materia eterică indispensabilă; aceasta lucrează ca intermediar pentru a aduce forţele astrale în materia fizică.
Ceva asemănător se petrece cînd un beţiv decedat vizitează o cîrciumă şi se înconjoară de un văl de materie eterică pentru a absorbi mirosul alcoolului de care are atîla nevoie. Nefiind în stare să simtă alcoolul aşa cum îl simţim noi, el împinge pe alţii să se îmbete, pentru ca să poată intra în mod parţial în corpul lor fizic, să-i obsedeze şi astfel să se bucure direct, încă o dată, de gustul şi senzaţiile pentru care el simte o dorinţă atît de arzătoare.
Uneori materia luată mediumului e tocmai de-ajuns pentru a forma o mână eterică sau numai degetele care să ţină un creion şi să scrie, să dea lovituri, să răstoarne sau să mişte obiecte şi aşa mai departe. În general, pentru acoperirea unei forme astrale aşa ca ea să devină vizibilă asistenţilor, serveşte atît materia eterică, cît şi materia densă fizică, luate mediumului; forma văzută nu e deci solidă, ci numai o peliculă subţire.
“Draperiile” cu care sînt îmbrăcate de obicei “spiritele” în timpul şedinţelor sînt fabricate adesea din veşmintele mediumului sau ale unui asistent. Ţesutul este cînd foarte grosolan, cînd de o extremă fineţe, depăşind ţesăturile realizate de meşteşugarii orientali. Se întîmplă ca draperia să poată fi dusă din camera de şedinţe; cîteodată se poate păstra timp de mai mulţi ani sau se întîmplă să dispară după o oră sau două, ori chiar în cîteva minute.
Este indiscutabil că, în afară poate de cazuri foarte rare şi luînd toate precauţiile posibile, practicile mediumnităţii sînt vătămătoare şi cîteodată extrem de periculoase. Noi trebuie însă să recunoaştem că prin ele o mulţime de oameni au învăţat fie să cunoască realitatea lumii nevăzute şi continuitatea vieţii după moarte, fie să creadă în ele. Nu e mai puţin adevărat că această cunoaştere sau credinţă s-ar fi putut cîstiga şi prin alte mijloace mai puţin vătămătoare.
Niciodată un ocultist experimentat, aparţinînd unei şcoli de “magie albă”, n-ar lucra asupra Dublului Eteric al vreunei persoane pentru a obţine o materializare, precum nu şi-ar tulbura nici pe al său pentru a se face vizibil la distanţă; el s-ar mulţumi să condenseze şi să zidească în jurul corpului său astral o cantitate de eter ambiant suficientă pentru a permite materializarea, apoi, prin efectul voinţei, ar menţine această formă atît timp cît ar avea nevoie.
Cea mai mare parte dintre “călăuzele-spirite” cunosc foarte bine pericolele la care sînt expuse mediumurile lor şi, ca să le apere, iau toate precauţiile posibile. “Spiritele” însele au uneori de suferit dacă, de pildă, o formă materializată e lovită sau rănită, din cauza asocierii strînse care se stabileşte între materia eterică a formei materializate şi materia astrală aparţinînd corpului “spiritului”.
Este adevărat, fireşte, că nici o armă fizică nu poate atinge un corp astral, însă o leziune a formei materializate poate fi transmisă corpului astral prin fenomenul numit “repercusiune”.
Cum în timpul unei materializări particulele de materie sînt împrumutate de la toţi asistenţii ca şi de la medium, ele pot fi foarte amestecate şi prin urmare calităţi indezirabile sau vicii pe care le are unul din asistenţi pot reacţiona asupra altora şi mai ales asupra mediumului care e cel mai vulnerabil dintre toţi şi desigur şi cel mai simţitor. Mai ales nicotina şi intoxicaţiile cu alcool par a fi responsabile de urmările neplăcute produse în acest mod.
Mediumul de o categorie inferioară atrage în mod inevitabil entităţile astrale cele mai indezirabile, care îşi pot întări vitalitatea lor proprie pe socoteala mediumului şi a asistenţilor. O asemenea “stafie” se poate chiar ataşa de orice persoană puţin dezvoltată din cerc, cu rezultatele cele mai deplorabile.
Se citează cazuri în care o entitate din afară, încarnată sau nu, şi-a însuşit corpul unui om adormit şi s-a servit de el într-un scop personal, poate că într-un mod somnambulic. Foarte probabil că un astfel de lucru se poate întîmpla mai uşor unei persoane care are caracteristicile unui medium.”

Sursa: Arthur E. Powell

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu