vineri, 8 mai 2015

TREPTELE EVOLUŢIEI SPIRITULUI
“Ascensiunea nu se face la fel pentru toate spiritele, ci diferit de la duh la duh, după gradul său de avansare.
Omul neevoluat, apropiat de mentalitatea animală, când va muri va petrece foarte multă vreme în planul astral, şi anume la baza astralului, până când va înţelege această trecere dintr-o lume în alta, până va fi conştient de felul de viaţă pe care a dus-o pe pământ. Apoi, după moartea astrală, se va ridica adormit, inconştient, prin tot restul planului astral, trecând - de asemenea adormit - prin sfera mentală, până în sfera mental superioară (cauzal), unde în mod automat se va face elaborarea şi sintetizarea faptelor lui de pe când a trăit pe pământ. Rezultatul lor se va înscrie în corpul său cauzal. După aceea va pierde haina mentală, şi marile lumini şi ghidul său îl vor dirija înapoi în lumea mental inferioară, unde îşi formează o nouă haină mentală, care va avea calitatea în raport cu esenţele intelectuale înscrise în corpul său cauzal. Va trece apoi în planul astral, unde va fi îmbrăcat cu noua haină astrală, de o calitate determinată de informaţiile înscrise în corpul cauzal şi se va naşte pe pământ într-un mediu prielnic, unde va avea posibilitatea realizării condiţiilor pentru a-şi pune în acţiune mentalitatea, dorinţele, gradul de înaintare spirituală.
Dacă însă e vorba de un duh aparţinând unei lumi mai avansate - de exemplu, un om simplu, cuvios şi credincios, atunci spiritul său după moartea fizică se va ridica prin regiunea inferioară şi mijlocie a astralului până în sferele ei superioare. Aici îşi va analiza viaţa trecută, va înţelege valoarea sentimentelor ce l-au agitat pe pământ, îşi va da seama de înălţimea sau îngustimea vederilor sale mentale cât a trăit printre oameni pe pământ.
Când vremea traiului în astral se va fi terminat, el va muri din punct de vedere astral, va dezbrăca învelişul astral şi, adormit, va trece în planul mental inferior şi superior, unde se va face automat sintetizarea vieţii trecute, compararea ei cu cele precedente şi rezultatul se va înscrie în corpul cauzal. Pe baza acestor date va fi coborât şi îmbrăcat cu o nouă haină mentală şi astrală şi se va naşte pe pământ.
Însă în cazul omului care a dus o viaţă cu pietate, cu milă şi iubire de oameni, care posedă cunoştinţe despre lumea fizică înconjurătoare, care cunoaşte legile ce conduc materia, când va pleca din lumea întunericului şi a suferinţei spiritul său se va ridica în astralul superior, unde va: sta o scurtă vreme pentru analiză şi purificare, apoi conştient va trece în mental; aici văzând, auzind, va învăţa, va analiza, va sintetiza, va înţelege rostul vieţii în veşnicie. Aici va face şcoala spiritualităţii şi apoi, ştiutor, va trăi vreme îndelungată o viaţă plină de fericire.
După un timp, în sfârşit, va dori intens să revină pe pământ, dar i se arată greutăţile vieţii terestre. El, conştient de Legile divine ale evoluţiei, le va accepta. Atunci va fi adus în faţa Consiliului spiritelor de care depinde evoluţia omului pe pământ, unde va declara acceptarea sacrificiului ce se impune pentru avansarea lui spirituală. Se întoarce în planul mental, astral şi cel. fizic.
Rezultă din această descriere că durata vieţii astrale şi nivelul în care se va petrece această viaţă diferă după gradul de evoluţie al duhului. Viaţa spirituală, mentală are o gradaţie şi nu devine conştientă şi mai ales de lungă durată decât pe măsură ce spiritul este mai avansat.”

fragment din “ Viaţa dincolo de mormânt”- Scarlat Demetrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu