miercuri, 10 iunie 2015

LIBERUL ARBITRU
„Azi îţi voi vorbi despre liberul arbitru. Din capul locului afirm că liberul arbitru este atât de
redus, încât aproape nici nu există. El este o jucărie, o amăgire trecută prin faţa celor mici. Duhurile
mari ştiu că lumea se conduce după legi şi că cei ce prin ignoranţa lor se abat de la ele se pedepsesc.
Domnul nostru Isus Christos a spus: „ Omul trebuie să se mântuiască “, adică să se silească
să-şi trăiască viaţa conform legilor divine.
Presupunerea unor oameni că duhul e lăsat în voia lui să facă ce vrea, este un mare neadevăr.
Ştiu că veţi spune că duhurile spaţiale au afirmat că duhul are libertatea să aleagă o faptă conformă sau nu legii. Eu afirm că dacă cineva din lumea noastră a făcut această afirmaţie, nu a spus
adevărul. A vrut să vă dea iluzia că aţi putea face sau nu ceva, conform legii.
Adevărul comunicat este o informaţie cu un conţinut cu atât mai larg, mai profund şi mai
lămuritor, cu cât duhul ce-l primeşte este mai evoluat. Pentru unul se spune: „Nu ucide!” Pentru
altul acest comandament este explicat: „Nu ucide, pentru că împiedici şcoala duhului închis în acel
trup”. Pentru al treilea, un duh şi mai înalt, se spune: „Nu ucide, căci dacă nu s-ar aplica pedeapsa
toţi oamenii ar ucide şi s-ar distruge ordinea în univers. Or totalitatea creaţiilor există şi progresează
numai în virtutea ordinii şi conducerii prin legi”. Şi aşa mai departe, din treaptă în treaptă.
Dar omul trupesc, singur, nu ar fi ştiut niciodată asemenea cunoştinţe. Tot ce se ştie, tot ce se
inventează, tot progresul făcut în lumea voastră, totul vine de la noi, fie prin întrupare, fie prin
reamintirea vagă a celor aflate noaptea de la noi.
Eu sunt liber să lucrez, să gândesc, dar toate acţiunile mele sunt îngrădite de regulile
comunităţii din care fac parte. Gruparea mea este liberă şi totuşi îngrădită de marele val cu care am
venit cândva pe această planetă. Dar şi această vastă grupare este supusă regulilor stabilite de
Guvernatorul Pământului, de legile Sfântului Duh. Noi şi El suntem cu toţii supuşi altor reguli,
legilor Guvernatorului solar. În fine, cu toţii, mici şi mari suntem supuşi legilor Tatălui central.
Vedeţi ce de îngrădiri, ce de reguli, ce de legi!
Încearcă să te mişti altfel şi să faci ce ţi-o trece prin minte. Dacă prin îndrăzneala sau
nesocotinţa ta vrei să cunoşti asprimea legilor, o poţi face, dar vei suferi amarnic şi te vei căi de
pasul tău nebunesc. Numai Unul singur, Fiinţa supremă a posedat odată libertatea deplină, dar şi El  s-a îngrădit, s-a legat pe El însuşi, prin legile de El decretate. Aşadar cosmosul este condus de Voinţa Unicului Tată.”


Sursa: Scarlat Demetrescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu