joi, 6 august 2015

TOATE SPIRITELE EVOLUEAZĂ
„Sunt miliarde de veacuri, pe care mintea noastră nu le poate cuprinde, de când omul a plecat
din Sânul Creatorului şi a venit în sfera creaţiilor, pentru a studia opera Tatălui şi a se îndumnezei.
De atunci a trecut din materie în materie, suflul de viaţă din Viaţa Creatorului animându-l din
ce în ce mai intens. A fost o formă subtilă - ca gândul, a fost o fiinţă şubredă - ca materia astrală. A
fost rând pe rând piatră, plantă, animal şi mai apoi om, trăitor pe un glob, ducându-şi o existenţă
vecină cu a unui animal.
Au trecut multe milioane de ani de atunci, din neştiutor ridicându-se, prin suferinţe atroce, la
înţelegere şi cunoaştere. Conştiinţa i se luminează din ce în ce mai mult, iar acum este în milocul
unor vieţi superioare, în milocul unei civilizaţii ce pare a-l duce mereu înainte.
Orice gând sau acţiune benefică va anihila pe cele malefice înregistrate în Arhiva cerească.
Marile Lumini cereşti ne recomandă pentru fiecare greşeală comisă cu gândul, vorba sau fapta, să le
„interferăm” cu gânduri şi fapte izvorâte din iubire.
Ia seama, omule, cunoşti destul de bine materia fizică şi legile ei, posezi multe din secretele
naturii, dar ai pierdut legătura cu sferele subtile, cu materia primordială a Creatorului, cu legile
divine, cu însuşi Creatorul tău! Sufletul tău se desfată cu plăcerile lumii fizice, la luminile ei
sclipitoare, dar pieritoare. Nu uita să priveşti şi Cerul, nu uita rugăciunea - scara ce te ridică în
sferele sublime ale vieţii veşnice. Rugăciunea este antena pe care o întinzi spre Infinit, pentru a se
coborî fluidele divine ce te vor întări şi ferici.
Ai suferit veacuri peste veacuri, ai trecut prin toată gama amărăciunilor şi chinurilor suferinţei
sufleteşti, ai plătit mereu din datoriile contractate şi înscrise în cartea ta cerească, de pe când erai
sălbatic, mai apoi barbar, rând pe rând bandit, hoţ, avar, un egoist feroce, un vanitos fără seamă, şi
aşa mai departe. Dar, la fiecare întrupare, viaţa pământească te-a învăluit cu tentaţii şi dorinţe noi,
care te legau iară de pământ, înscriind din nou în cartea destinului tău greşeli peste greşeli.
Aşa fiind, se pare că abia achităm din destinul nostru o greşeală din trecut, că facem altele noi.
Dacă lucrurile stau astfel, când ne vom scăpa de legăturile pământului, de chemarea la naştere şi
moarte? Când vom înceta de a mai reveni în trup, aici sau pe o altă planetă? Când vom aunge să ne
ducem traiul în spaţiile infinite, sub formă de spirit, asemenea unei sfere strălucitoare?
Răspunsul vine din antichitatea profundă a umanităţii: când nu vei mai avea nici o dorinţă
terestră.
Dar cum e posibil să trăiască omul fără dorinţe? Dorinţa face parte din însăşi făptura noastră,
ea este o formă a voinţei şi voinţa este cârmaciul vieţii noastre în veşnicie. Cu toate acestea, numai
lipsa dorinţelor materiale - care ne îmbie la posedarea diferitele lucruri, la obţinerea unor plăceri şi
stări sociale - ne poate elibera din cătuşele vieţii pământeşti. Cât timp însuşirile divine dorm în
scânteia din om, este nevoie ca omul să alerge, să dorească, să se zbată, să sufere, pentru ca prin
aceste acţiuni să scoată din somnolenţa lor facultăţile sublime, conştiinţa divină ce zace latent în
luminiţa din fiinţa noastră.Motorul acţiunilor omului este dorinţa. Sub imboldul ei, sub biciuirea ei, omul e scos din
inerţia sa, din lenea sa. Priviţi la sălbaticul din unglă  cum doarme întins la umbra copacilor. Se
deşteaptă la o vreme, se întinde, dar pare ţintuit locului. Insă foamea începe să-l îmboldească, în
minte îi vine imaginea mâncării. Se naşte în el dorinţa de a-şi procura ceva de mâncare ca să-şi
potolească foamea. Aşadar, foamea îl determină să se ridice, să umble, să caute un fruct, o rădăcină,
un vierme ori un animal mai cărnos, ca să-şi împace nevoile organismului. Când şi-a astâmpărat
foamea, se lungeşte din nou să trândăvească. Or dorinţa de a-şi procura hrana îi deşteaptă simţurile,
îl face sprinten, îl învaţă să rabde, până va găsi ce să mănânce. Încetul cu încetul, ani de-a rândul şi
vieţi după vieţi, se dezvoltă în fiinţa sa facultăţi mentale ce tind spre realizarea celor dorite.
Astfel, sub imboldul dorinţei, omul caută să-şi creeze o existenţă mai bună - casă,
îmbrăcăminte, hrană - să-şi satisfacă o plăcere fizică sau morală. Dorinţa ne ridică mereu, din
existenţă în existenţă, spre nivele superioare, renume, glorie, şi, în fine, spiritualitate.
În această continuă evoluţie, se constată o iluminare a conştiinţei, devenind din ce în ce mai
luminată, mai ust apreciatoare a lucrurilor şi fenomenelor. Cu timpul, omul aunge să înţeleagă
rostul vieţii, minunăţia legilor divine. De atunci, el are pe buze lauda Celui suprem, în inimă mila şi
blândeţea, respingând iluziile vieţii terestre. Înţelege că este necesar să se îmbrace - curat şi simplu,
că trebuie să aibă un adăpost - modest şi lipsit de lux, de podoabe scumpe. Încetul cu încetul,
dorinţele sale devin din ce în ce mai pure, mai spirituale, nu se mai supără, iubeşte tot şi pe toţi din
urul său, iartă celor nesocotiţi, nu se mai teme, căci ştie că deasupra tuturor planează Duhul Celui
nevăzut. Se roagă pentru iertarea greşelilor altora, aută cu fapta sau gândul umanitatea, pentru a se
ridica şi ea din noaptea neagră a existenţei materiale, spre ziua existenţei spirituale. Cu alte cuvinte -
omul duce o viaţă modestă, retrasă, neînţeleasă de cei mulţi.
În tot cursul acestei vieţi, el înţelege să-şi facă cât mai conştiincios datoria de soţ, tată şi
membru al societăţii din care face parte. O astfel de viaţă, dusă de-a lungul unei serii de întrupări,
are ca rezultat ştergerea greşelilor trecute şi evitarea altora, în cadrul aceleiaşi vieţi. Consecinţa unor
astfel de vieţi este aungerea la eliberarea spiritului din cătuşele ce-l reţineau legat de pământ.
Omule, ducând o astfel de existenţă vei avea multe ocazii să te încredinţezi prin simţurile tale
interne, prin sufletul tău, prin revelarea unor fenomene, glasuri şi melodii divine, care te vor zgudui
din adâncul fiinţei tale şi vei crede nestrămutat, în viaţa eternă a spaţiilor, în bunătatea nesfârşită a
Creatorului. Astfel vei aunge la ultima sau penultima ta întrupare aici pe pământ; nu vei mai veni pe
acest glob, în peştera întunecată a trupului, terminându-ţi existenţa tristă în această vale a plângerii
şi suferinţei. Te vei înălţa în zările albastre unde vei duce o viaţă fericită şi veşnică. Ai plătit scump,
pelerinule, această fericire. Ai trecut cu bine lunga ta evoluţie pământeană. De acum vei duce o
existenţă de spirit, supus totuşi legii evoluţiei, urcând mereu treptele spiritualităţii, până vei aunge
de unde ai plecat, în preama Luminii infinite, a Creatorului.”

Sursa: " Din Tainele Vietii si ale Universului"- Scarlat Demetrescu

Un comentariu:

  1. Simplu, cu vorbe uzuale dar foarte concise, autorul ne face o schita sumara a vietii fiecaruia dintre noi. Acestia suntem noi,toti avem inceputul din TATAL si evolutia noastra sfarseste tot in TATAL...

    RăspundețiȘtergere