joi, 21 iulie 2016

DENSITATEA MATERIEI FIZICEToţi cei ce studiază ocultismul ştiu că omul are mai multe corpuri sau vehicule prin care e în stare să se exprime pe diferite planuri ale naturii - planul fizic, astral, mental si aşa mai departe.
Ocultismul constată că materia fizică prezintă şapte grade sau ordine de densitate, şi anume:
Atomic
Subatomic
Supereteric
Eteric
Gazos
Lichid
Solid
În compoziţia vehiculului fizic intră particule din toate aceste grade de densitate. Totuşi, el are două diviziuni foarte clare; pe de o parte corpul dens, compus din solide, lichide şi gaze, iar pe de altă parte Corpul Eteric sau Dublul – cum i se spune adesea - , alcătuit din cele patru grade mai subtile ale materiei fizice.
Noi ne propunem să studiem în capitolele următoare acest Dublu Eteric, natura lui, înfăţişarea, funcţiile sale, raportul cu celelalte vehicule, relaţiile cu Prana sau Vitalitatea, naşterea lui, dezvoltarea şi declinul; rolul lui în unele metode curative, în magnetism, mediumnitate şi materializări; facultăţile pe care le poate dobîndi; în sfirşit, diferitele şi foarte numeroasele fenomene eterice care se leagă de el.
În rezumat, vom vedea că Dublul Eteric, cu toate că este necesar vieţii corpului fizic, nu e propriu-zis un vehicul de conştiinţă independent; că, primind şi distribuind forţa vitală emanată din soare, el e strîns legat de sănătatea fizică; că el posedă unele Chakre (Chakra se citeşte “ceacra”) sau Centre de Forţă, fiecare dintre acestea îndeplinind o funcţie distinctă; că amintirea vieţii trăite în vis depinde mai ales de materia eterică; că el joacă un rol însemnat în alcătuirea vehiculului destinat egoului pe cale de a se reîncarna; că asemenea corpului fizic el moare, apoi se descompune, îngăduind astfel sufletului să treacă într-un alt stadiu al drumului său ciclic; că el are o strînsă legătură cu tratamentele prin vitalism sau magnetism, precum şi cu mesmerismul, determinînd vindecarea, anestezia sau transa; că el este factorul principal în fenomenele sălilor de şedinţe spiritiste, cum ar fi mişcări de obiecte, producere de “rapsuri” şi alte sunete, materializări de tot felul; că dezvoltarea facultăţilor eterice dă puteri noi şi descoperă multe fenomene eterice pe care puţine persoane le-au experimentat; că prin întrebuinţarea materiei corpului eteric se pot magnetiza obiectele, aşa cum fiinţele vii pot fi mesmerizale; în sfirşit, corpul eteric dă elementele substanţei cunoscute sub numele de ectoplasmă.
Dublul Eteric a primit numele cele mai diferite, în cele dintîi lucrări teosofice, el e adeseori numit corpul astral, omul astral sau Lingă Sharira. În scrierile mai recente, aceste nume nu sînt date niciodată Dublului Eteric, deoarece ele aparţin în realitate corpului format din materie astrală, corpului Kama al hinduşilor. Citind Doctrina Secretă şi alte cărţi mai vechi, cititorul trebuie deci să se ferească de a confunda cele două corpuri cu totul distincte, numite astăzi Dublul Eteric şi Corpul Astral.
Adevăratul termen indian care traduce “Dublul Eteric” este Pranamayakosha sau vehiculul Pranei; în nemţeşte este “Doppelgänger”-ul; după moarte, despărţit de corpul fizic dens, el este “stafia”, “fantoma”, “apariţia” sau “spectrul cimitirelor”. În Raja Yoga, Dublul Eteric şi corpul dens unite se numesc Sthulopadhi sau Upadhi al Atmei.
Orice părticică solidă, lichidă sau gazoasă a corpului fizic este înconjurată de un înveliş eteric; prin urmare, Dublul Eteric, cum arată şi numele, este reproducerea exactă a unei forme dense. El depăşeşte epiderma cu aproape 6 mm. Cu toate acestea, aura eterică sau Aura Sănătăţii, cum se numeşte adesea, depăşeşte în mod normal epiderma cu mai mult. Descrierea se va da mai tîrziu.
Un fapt important de reţinut: corpul dens şi Dublul Eteric variază calitativ în acelaşi timp; prin urmare, o persoană care încearcă să-şi purifice corpul dens, îşi limpezeşte simultan şi automat şi reprezentarea eterică.
Toate categoriile de materie eterică trebuie să intre în compoziţia Dublului Eteric, însă proporţiile pot varia foarte mult; ele depind de mai mulţi factori, ca rasa, subrasa şi tipul persoanei, precum şi karma individuală.
Iată singurele informaţii obţinute de compilator pînă acum, privitoare la proprietăţile şi funcţiile particulare ale celor patru grade de materie eterică:
1. Eteric
Mediul împrumutat de curentul electric ordinar şi de sunet.
2. Supereteric
Mediul luminii.
3. Subatomic
Mediul “celor mai subtile forme de electricitate”.
4. Atomic
Mediul împrumutat de gîndire pentru trecerea ei de la creier la creier.

Tabloul următor, dat de F.T. Peirce, este probabil exact:

Chimia ocultă

Fizica

Exemplu

E1 Atomic
Electronic
Electron
E2 Subatomic
Nucleu pozitiv
Particulă Alfa
E3 Supereteric
Nucleu neutralizat
Neutron
E4 Eteric
Atomic
N născînd H atomic
Gazos
Gaz molecular
H2, N2 sau compuşi gazosi

Dublul Eteric este violet-cenuşiu (sau albastru-cenuşiu) palid, slab luminos, grosolan sau fin, după cum corpul fizic dens este grosolan sau fin.
Dublul Eteric are două funcţii principale:
*        Absoarbe Prana sau Vitalitatea şi o trimite în toate regiunile corpului fizic, după cum vom vedea imediat mai amănunţit.
*         Serveşte de mijlocitor sau de punte între corpul fizic dens şi corpul astral; el transmite corpului astral, prin creierul eteric, conştiinţa contactelor senzoriale fizice şi transmite de asemenea în creierul fizic şi în sistemul nervos conştiinţa nivelurilor astrale şi superioare astralului.
Mai mult, Dublul Eteric dezvoltă în sine însuşi unele centre cu ajutorul cărora omul poate lua cunoştinţă de lumea eterică şi de nenumăratele fenomene eterice. Aceste puteri sau facultăţi vor fi şi ele descrise.
Este important să constatăm că Dublul Eteric, fiind numai o simplă parte a corpului fizic, în mod normal nu e în stare să servească drept vehicul de conştiinţă independent, în. care omul să poată trăi şi funcţiona. El nu are decît o conştiinţă difuză, ce aparţine tuturor părţilor sale; el nu are mentalitate şi, cînd se separă de contrapartea sa densă, nu poate servi de mijlocitor mentalului. Cum el este vehiculul nu al conştiinţei mentale ci al Pranei sau Vitalităţii, el nu se poate separa de particulele cărora le transmite curenţii vitali, fără ca sănătatea să sufere. De altfel, la persoanele normale şi sănătoase, separarea Dublului Eteric de corpul dens e dificilă şi Dublul este incapabil să se depărteze de corpul căruia îi aparţine.
La persoanele numite mediumi fizici sau materializatori, Dublul se desprinde destul de uşor; materia sa eterică formează atunci baza numeroaselor fenomene de materializare despre care vom vorbi mai pe larg într-un alt capitol.
Dublul poate fi despărţit de corpul fizic dens printr-un accident, prin moarte, prin anestezici ca eterul, în sfirşit prin mesmerism. Dublul formând trăsătura de unire între creier şi conştiinţa superioară, consecinţa forţată a expulzării lui din corpul fizic dens prin anestezice este insensibilitatea.
Pe de altă parte, materia eterică astfel expulzată înconjoară corpul astral şi amorţeşte şi conştiinţa acestui vehicul; astfel, cînd acţiunea anestezicului încetează, în conştiinţa cerebrală nu mai rămîne, în general, nici o amintire a timpului petrecut în vehiculul astral.
Metoda şi urmările expulzării materiei eterice prin mesmerism vor fi expuse cu mai multe amănunte într-un capitol special.
O stare de sănătate precară sau de excitare nervoasă pot de asemenea să determine separarea aproape completă a Dublului Eteric de contrapartea sa densă; aceasta nu mai este atunci decît foarte slab conştientă (starea de transă), după cantitatea mai mult sau mai puţin însemnată de materie eterică expulzată.
Separarea Dublului de corpul dens aduce după sine, în general, o micşorare a vitalităţii în acesta din urmă. Dublul cîştigă în vitalitate tot ce pierde în energie corpul dens. În Posthumous Humanity, colonelul H.S. Olcott spune:
“Cînd Dublul este proiectat de către un expert antrenat, corpul însuşi pare inert; mintea se găseşte într-o stare de toropeală; ochii sînt lipsiţi de expresie; activitatea inimii şi a plămînilor e slabă şi adesea temperatura scade mult. În asemenea cazuri un zgomot neaşteptat sau intrarea bruscă în cameră sînt foarte periculoase, deoarece, dacă Dublul, printr-o reacţie instantanee este readus în corp, inima palpită convulsiv şi poate chiar surveni moartea.”
Legătura dintre corpul dens şi cel eteric este atît de strînsă încît o leziune a Dublului Eteric se traduce printr-o leziune a corpului dens - cazul curiosului fenomen este cunoscut sub numele de repercusiune. Se ştie că repercusiunea este posibilă de asemenea şi în ce priveşte corpul astral: o leziune suferită de acesta din urmă se reproduce, în unele condiţii, în corpul fizic.
Totuşi se pare că singurul caz în care repercusiunea e cu putinţă e acela al unei materializări perfecte, în care forma este în acelaşi timp vizibilă şi tangibilă. Nu există repercusiune dacă forma este tangibilă fără a fi vizibilă sau dacă este vizibilă fără a fi tangibilă.
E de notat că aceasta se aplică numai cazului cînd forma materializată e construită din materie apartinînd Dublului Eteric. Cînd materializarea e obţinută prin mijlocirea materiei împrumutate eterului înconjurător, o leziune a formei nu poate afecta corpul fizic prin repercusiune, după cum lovirea unei statui de marmură nu poate leza pe cel pe care-l reprezintă.
Reamintim că materia eterică, cu toate că este invizibilă pentru vederea obişnuită, este pur fizică şi astfel ea poate fi afectată de frig şi căldură, precum şi de acizii puternici. Cei care au suferit amputări se plîng uneori că simt o durere la vîrfurile membrelor tăiate, deci în locul pe care îl ocupa membrul. Aceasta se datorează faptului că partea eterică a membrului n-a fost luată cu partea fizică densă; clarvăzătorul constată că ea rămîne vizibilă şi mereu la loc; de aceea o stimulare potrivită poate trezi în membrul eteric senzaţii care sînt transmise conştiinţei.

Sursa: Arthur E. Powell

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu